axl-award

heureka.cz


START CONTENT
30.6.2011 Pravidla pro zacházení s bateriemi

Vážení odběratelé a uživatelé výrobků Jablotronu,
protože součástí velké části našich výrobků jsou i různé typy baterií, sepsali jsme pro Vás zásady, které doporučujeme dodržovat při manipulaci a skladování baterií. V případě nedodržení těchto zásad nenese Jablotron, jako dodavatel, žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávnou manipulací, použitím, skladováním či likvidováním baterií.
Při správném použití představují baterie bezpečný a spolehlivý zdroj energie. Pokud jsou ovšem použity nesprávně, nebo je s nimi zacházeno hrubě, může dojít k tečení, větrání nebo v extrémních případech k explozi a/nebo k ohni!
Následující doporučení vyplývají z ČSN EN 60086-4 (srpen 2008) a bezpečnostních listů jednotlivých výrobců baterií používaných v sortimentu Jablotronu Alarms a.s. (JA).

Kompletní informace: Pravidla_pro_zachazeni_s_bateriemi.pdf

 

END CONTENT